Följeforskning av Nyckelaktörsprojekt

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för geografi och turism
Bidrag från Vinnova 612 374 kronor
Projektets löptid november 2007 - juni 2009
Status Avslutat