Följeforskning av Nyckelaktörsprojekt

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för geografi och turism
Bidrag från Vinnova 612 374 kronor
Projektets löptid november 2007 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03340

Statistik för sidan