Följeforskning -ny state-of-the-art fabrik´

Diarienummer 2017-03397
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 1 962 575 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till följeforskning av processen att utveckla en ny state-of-the-art fabrik i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektet planeras att resultera i lärdomar, t ex framgångsfaktorer, hinder m m

Planerat upplägg och genomförande

Genom en longitudinell studie kommer fabriksutvecklingsprocessen studeras enligt överenskommelse med företaget. På grund av processens dynamiska karaktär kommer avvikelser från ursprunglig projektplan ske. En referensgrupp med utsedda personer från företaget, Swerea IVF och Vinnova kommer regelbundet att kommunicera projektets fortskridande. En överenskommelse, dvs "Non-Disclosure Agreement (NDA)" har ingåtts och är signerad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.