Följeforskare för programmet “Stöd till innovatörer”

Diarienummer 2017-05053
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Följeforskning i utlysningen Stöd till innovatörer
Ansökningsomgång Följeforskning i utlysningen Stöd till innovatörer

Syfte och mål

Syfte med följeforskningen är att skapa underlag för Vinnova att vidareutveckla och förbättra stödet till uppfinnare och innovatörer. Följeforskningen ska även ta fram kunskap som kan underlätta utvärderingen av programmet.

Förväntade effekter och resultat

Ge underlag till beslut och vägval som kan bidra till att förbättra och stötta programmets målsättningar. På så sätt bidrar följeforskningen till att öka möjligheterna för enskilda innovatörer att: - Validera sina idéer, innovativa teknik- eller affärskoncept, i tidig fas - Stimulera samverkan mellan olika organisationer nationellt, regionalt och lokalt En långsiktig effekt blir då att fler fristående uppfinnare blir innovatörer.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppfylla syftet kommer vi (enligt spec. i vår ansökan) att dokumentera, kartlägga och analysera hur organisationerna som finansierats av Vinnovas program (projekten) arbetar och genomför sina planer för att stödja sina idéägare och uppfinnare. Vi kommer att kontrollera och säkerställa att det finns en tydlig programlogik mellan aktiviteter, resultat, effekter och mål. Vi kommer att återkoppla till programansvariga och vara ett stöd och bollplank i dessas arbete och vi kommer att delge den kunskap vi har inom området och använda den i våra analyser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.