Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Följeforskare för programmet “Stöd till innovatörer”

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår följeforskning har haft som mål att underlätta för Vinnova att vidareutveckla och förbättra stödet till innovatörer och uppfinnare. Vi har genom vårt arbete bidragit till att öka lärandet både hos intermediärerna och hos programledningen bland annat genom diskussioner där vi agerat som bollplank och utifrån våra erfarenheter bidragit med rekommendationer, analyser och frågeställningar.

Resultat och förväntade effekter

Genom vårt arbete har vi adderat nya perspektiv och hjälpt projektledarna att reflektera över sina processer. Den lärande utvärderingen har fokuserat både på hur validering av idéer i tidig fas kan ske på ett ändamålsenligt sätt samt på hur samverkan mellan involverade organisationer och individer kan stimuleras och stärkas. I våra diskussioner med Vinnova har vi genom att dela våra kunskaper och erfarenheter kunnat bidra med nya insikter och perspektiv.

Upplägg och genomförande

- Studiebesök hos och intervjuer med intermediärerna samt lägesrapporter. - Dialoger med Vinnovas representanter. - Enkätundersökning till de innovatörer/idéägare som sökt och/eller genomgått en stödåtgärd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05053

Statistik för sidan