FOKUS Innovation 2010

Diarienummer
Koordinator Innovationsbron AB - Innovationsbron Region Väst
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00878

Statistik för sidan