Fogning av komposit och metall för ledskenor

Diarienummer 2016-05518
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla en multimateriallösning för ledskenor där Resin Transfer Moulding (RTM) processen används för att tillverka en ledskena i kolfiber samtidigt som den fogas med metallfästet. Projektet fokuserar inte bara på själva RTM-processen utan studerar en fullständig konceptvalidering inklusive tillverkning, prestanda och möjligheten att säkra produktkvaliteten. Syftet med projektet är att minska både kostnad och vikt hos ledskenan samt att anpassa lösningarna till den kostnadseffektiva RTM-processen.

Förväntade effekter och resultat

Under de senaste åren har det skett en omfattande utveckling inom multimaterialkonstruktion för att reducera vikt i flygplan. I detta sammanhang är kompositmaterial en nyckelfaktor med sin stora potential att minska vikt. Dock är traditionella tillverkningsmetoder för kompositer relativt dyra och tidskrävande vilket kräver fortsatt utveckling av effektivare produktionsmetoder och sammafogningstekniker. Detta projekt är ett steg i den riktningen och dess resultat förväntas höja teknikmognadsnivån för det föreslagna konceptet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan partners i Sverige och Storbritannien. I Sverige bidrar Swerea SICOMP med kompetens inom kompositmaterial, konstruktion och tillverkning samt med sitt nätverk av svenska företag. I Storbritannien bidrar National Composites Centre med kompetens inom tillverkning och med dess nätverk i Storbritannien. GKN Aerospace kommer att bidra med sina kunskaper om komponentkrav och kopplar in resurser i både Storbritannien och Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.