Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Fogning av komposit och metall för ledskenor

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram ett billigare RTM-baserat koncept för att ersätta dagens dyrare prepreglösning vid tillverkning av ledskenor. Projektet har tagit fram ett koncept och demonstrerat dess tekniska och ekonomiska potential. Initiala kalkyler indikerar att konceptet är ca 15% billigare än dagens prepreg-lösning. Projektets syfte och mål är således uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom konceptets tekniska och ekonomiska potential är demonstrerad finns det möjlighet för deltagande företag att satsa vidare på denna teknologi. GKN ska genomföra en intern TLR-granskning som kommer att ligga till grund för om och hur man satsar vidare på teknologin för tillverkning ledskenor. Framtida projekt och ytterligare utveckling behövs, men mycket av det som utvecklats i projektet och den kunskap som byggts upp kommer att vara värdefull även för andra områden än vid tillverkning av ledskenor.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har fungerat väl och resulterat i uppnådd målsättning. Tillverkning av titanfötter gjordes med additiv tillverkning, vilket fortfarande är en metod som är under utveckling. Detta medförde att det blev viss spridning på måtten och dessa toleransavvikelser innebar att design av RTM-verktyg blev mer komplicerat. Som en följd av detta förlängdes projektet med två månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05518

Statistik för sidan