Foderproteinproduktion ur organiska restprodukter

Diarienummer 2013-04372
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för energi och teknik
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera potentialen att introducera en ny slags teknik i Sverige med potential att mer resurseffektivt ta vara på energin och näringsämnena lagrade i organiskt avfall och gödsel än nuvarande behandlingsstrategier. Studieresultaten indikerar att det är möjligt att genomföra dessa delar i Sverige och utomlands, fortsatt utveckling krävs. I Sverige och Europa krävs en förändring i EU:s animaliska biproduksförordning för att införa fluglarvskomposteringsystemet i full skala.

Resultat och förväntade effekter

Analyserna av inaktivering av läkemedelsrester och produktionen av plast har gett resultat över förväntan och pekar på stor potential. Marknadsutvärderingar för inkommande avfall såväl som för utgående produkter har även dessa påvisat stort intresse. även storskaliga ekonomiska- och miljöeffekter antyder att denna typ av produktion har stor potential för att iföras och tillämpas med framgång.

Upplägg och genomförande

Projektet har brutits ned till mindre projektpaket för de specifika frågorna och teoretiska utvärderingar har blandats med praktiska test. Detta har gjort att projektet kunna avancera långt på liten budget och kort projekttid. Vissa delar har blivit något försenade eftersom de legat senare i leveranskedjan och haft fördröjning i leveranserna för att kunna starta. Detta är att förvänta sig i dessa korta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.