FMCW för tillämpningar inom civil säkerhet

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 741 500 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04618

Statistik för sidan