Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flying TeD

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt syftar till att skapa förbättrade möjligheter för samarbete mellan industri och akademi vid studier av nya flygplanskoncept. Detta inkluderar att skapa och förbättra kommunikation mellan ingående parter samt att delvis prova på de olika arbetsmomenten i utveklingsprocessen. Målet har varit att skapa referensdata på ett befintligt koncept för kommande projekt samt att visa "proof-of-koncept" för snabb tillverkning av en vindunnelmodell.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har numeriska beräkningar utförts på den befintliga geometrin av det radiostyrda flygplanet kallat GFF som finns på LIU. Dessutom har en förenklad vindtunnelmodell tillverkats där 3D-utskrift till stor del har använts. En inledande designstudie av en huvudvinge med ny planformsgeometri har även utförts. Den förväntade effekten är att förutsättningarna för en kommande forskningsstudie nu finns på plats och att det jobbet kommer att bli mer effektivt än om förberedelserna inte hade utförts.

Upplägg och genomförande

Upplägget och utförandet har varit att inledningsvis dela, den på LIU befintliga, geometrin av GFF-demonstratorn med övriga parter i projektet. Därefter har Saab utförd den del som handlar om numeriska beräkningar och vingdesign, KTH har visat på möjligheterna för snabb design av en vindtunnelmodell och LIU har haft ansvar för den flygande GFF-demonstratorn vad gäller hur ny teknologi skall implementeras på denna demonstrator.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04471

Statistik för sidan