Flygtekniskt Forskningscentra

Diarienummer 2018-00063
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Det finns behov av en nationell kraftsamling till följd av globaliseringens effekter med ökad internationell konkurrens där det är viktigt att säkerställa Sveriges framtida konkurrensförmåga. SARC ska stimulera till grundläggande forskning inom det flygtekniska området, och fungera som en akademisk motpart till industrin. SARC ska fungera som ett akademiskt nätverk för flygteknik genom en forskarskola för doktorander, arrangerande av seminarier och konferenser, och som en brygga till industri.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt akademiskt nätverk inom det flygtekniska området. Detta leder till bättre samordning och samarbete för en effektivare användning av forskningsresurser för att stärka forskningen i Sverige på det flygtekniska området. Vidare kommer detta också grundutbildningen till godo. En viktig effekt är att kunna samordna universiteten till att bli starka parter för internationellt samarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Inom centret planeras att årligen att genomföra en större konferens som är gemensamma för alla intressenter. Dessutom kommer kan mera avgränsade olika t.ex m.a.p. delområden, och för olika kategorier. En viktig del kommer att vara inrättandet av en forskarskola som skapar ett nätverk och gemenskap bland doktorander inom framförallt NFFP projekt. En del av dessa kurser kan även arrangeras i samarbetspartner. Kurser planeras vara dels av allmän karaktär, som vänder sig till samtliga doktorander, dels mer specialiserade som vänder sig till en delmängd av doktorander.

Externa länkar

SARC hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.