Flygteknik - ett strategiskt svenskt innovationsområde

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 10 079 783 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05466

Statistik för sidan