Flucure

Diarienummer 2010-00642
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - mars 2010
Status Avslutat