Flucure

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00642

Statistik för sidan