Flexlease

Diarienummer 2018-01905
Koordinator OBJEKTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 580 859 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektet Flexlease syfte är att utreda möjligheterna för att erbjuda flexibla kontorskontrakt på hyresmarknaden för kommersiella fastigheter. Målet är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda kortare bindningstider, lägre depositioner och ett effektivare lokalutnyttjande för att företag ska undgå att binda tid och kapital utanför dess kärnverksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Om projektet lyckas kommer vi kunna möjliggöra snabbare tillväxt för företag och hjälpa dem att fokusera på sin kärnverksamhet istället för frågor kopplade till deras lokal. Med Flexlease kommer även lokalutnyttjandet ur ett större perspektiv ske mer effektivt då företag kan sitta i lokaler som är anpassade för deras situation vid varje tillfälle. Flexlease kan komma att ändra hur företag ser på att hyra kontor och då även internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer delas upp i flera arbetspaket där vi kommer att utreda olika delar av konceptet Flexlease. Detta innefattar såväl marknadsmässiga behov som det legala perspektivet och kommer slutligen att resultera i ett koncept som är färdigt för marknadslansering.

Externa länkar

Hemsida för ordinarie verksamhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.