Flexibla substrat för nästa generation kommunikation och sensor applikationer

Diarienummer 2009-04395
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 040 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2013
Status Avslutat