Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flexibel form design

Diarienummer
Koordinator BITEAM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 117 500 kronor
Projektets löptid juni 2018 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt var målet att kunna använda modulärt verktyg för olika dimensioner vid injicering av torra 3D vävda I-profiler. Kostnad för verktyg, kan därmed reduceras och ledtider kan kortas. I framtaget verktyg visas ett prototypkoncept med möjlighet att byta olika delar, för att kunna tillverka profiler med olika dimensioner.

Resultat och förväntade effekter

Det framtagna verktyget i detta projekt skall användas till att injicera balkar i olika dimensioner som skall testas för att utvärdera vilka dimensioners egenskaper. Resultatet visar att det är möjligt men fortsatta studier behövs för att klarlägga hur en säker och kvalitetssäkrad användning av verktyget kan ske innan metoden kan användas till större verktyg tillverkas och därmed få en effektiv produktionskedja av kolfiberprofiler.

Upplägg och genomförande

Ett verktygskoncept togs fram för ett prototypverktyg med manuell injustering av olika moduler för att passa de olika 3D-vävarna. Konventionella metoder för att täta modulerna valdes med Silicon O-ringar, centring av moduler med centrerings stift och hopsättning med bultförband. Injiceringskanaler konstruerades in för olika injicerings strategier. Val av material och plattor, gjordes mot kortaste ledtid och minimal bearbetning. Mått justeringar med shims bör undvikas i serieproduktion, stor risk på felmontage och kassationer av produktionsdetaljer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 juni 2018

Diarienummer 2018-02802

Statistik för sidan