Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flexibel automation för kostnadseffektiv flygplanstillverkning

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med FlexAM var att forma ett multidisciplinärt konsortium och ta fram ett projektförslag för att möta behovet av kostnadseffektiv tillverkning av flygplansstrukturer. Projektet samlade stora och små företag och akademiska partners från Brasilien och Sverige. En generisk flygplansstruktur togs fram som tillverkningsfall och teknikgap för effektivare montering identifierades och lösningar föreslogs. Det föreslagna fortsättningsprojektet innebär nytänkande teknik för automation och flexibla lösningar för framtidens tillverkning av flygplansstrukturer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet innebar både tekniska och administrativa arbetspaket. De administrativa innebar bland annat planering av IPR samt framtagandet av plattform och rutiner för säker och organiserat utbyte av information mellan projektets parter. De tekniska delarna innebar identifiering av teknikglapp för flexibel, automatiserad tillverkning inom flygplansindustrin samt konceptdesign av en framtida lösningscell och ett utkast för fortsättningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Konsortiet tog fram en detaljerad 6-årsplan för utveckling som tar dagens manuella montering till full automation. Denna innehåller tre på varandra följande 2-åriga projekt som ökar mognadsnivån för den föreslagna tekniken samt tillvaratar konsortiets multidisciplinära kompetenser. Teamet i FlexAM är redan i färd med att skriva samman nästa uppföljningsprojekt som kommer sökas i ett passande forskningsprogram. Projektet innehåller ett definierat tillverkningsfall och tekniker såsom Augmented Reality, automatiserad montering, omkonfigurerbara fixturer etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2017

Diarienummer 2017-01501

Statistik för sidan