Flexibel automation för kostnadseffektiv flygplanstillverkning

Diarienummer 2017-01501
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat