FKG projektberedning inom FFI 2018-2020

Diarienummer 2018-00034
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 5 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Regeringen, berörda Myndigheter och FFIs styrelse har uttryckt önskan att man vill se ett utökat deltagande av leverantörsindustrin i FFI. FKG har fått i uppdrag att definiera och leda detta arbete.

Förväntade effekter och resultat

Leverantörer(L) = Leverantörer till fordonsindustrin och övriga leverantörer L deltar i >50 % av startade FFI projekt

Planerat upplägg och genomförande

Informera leverantörsindustrin om de olika forskningsprogrammen, numera främst FFI, samt hjälpa leverantörsföretagen att hitta rätt program, identifiera projekt samt att biträda vid upprättandet av ansökan. Vid behov ta hand om förfrågningar från företag, uppfinnare och forskare där man i förväg söker partners bland leverantörerna Vid behov hjälpa leverantörsföretagen att identifiera projektpartners såsom fordonstillverkare, universitet, andra leverantörer och forskningsinstitut Vid behov hjälpa fordonstillverkarna att hitta partners bland leverantörerna

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.