FKG projektberedning inom FFI 2017

Diarienummer 2016-04942
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 642 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att fler leverantörsföretag och främst SME ska bli medveten om att FFI finns och att det är öppet för att söka projekt. Projektet ska också hjälpa leverantörsföretag att hitta idéer och parter till nya projekt. Även hjälpa till i skrivandet och ansökningsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har som målsättning att i minst 50 % av projekten så ska det vara leverantörer som deltar. Under 2017 så startades 72 projekt och av dessa så fanns det leverantörsdeltagande i 50 st (70 %)

Upplägg och genomförande

Huvud arbetet är att informera om FFI och dess möjligheter. I projektet ingår också att delta aktivt i FFI arbetet genom programråd, beredningsgrupp och styrelsearbete. I FKGs interna studie (vägvisaren) så ser vi en uppgång av intresset för FoU frågor. Se rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.