FKG projektberedning inom FFI 2015

Diarienummer 2014-04381
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektberedningen från FKG är att få leverantörer att delta i FFI som i sin tur kan leda tillnya produkter eller tjänster. Detta i sin tur leder till framgångsrika företag och ökad sysselsättning. Utfallet för året i stort enligt målsättningarna. ( Se bilaga)

Resultat och förväntade effekter

Under 2015 så är en leverantör sökande i ca 11 % av startade projekt och leverantörer deltar i ca 58 % av projekten. Totalt deltagande är väl i linje med målsättningarna. I 127 fall är leverantörer med i rekommenderade ansökningar. I pengar kommer leverantörerna satsa ca 127 MSEK (ca 26% av totalen) och erhålla ca 78MSEK (18 % av totalen) av FFI medel på projekten som rekommenderat under året. Detta också som förväntat.

Upplägg och genomförande

Se bilaga för mer detaljerad information. Vi har haft 3 personer som har arbetat deltid med att öka medvetandet kring FFI hos leverantörsföretagen. Vi anser att vi har tagit ett kliv jämfört med 2014 och deltagit i fler sammanhang.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.