FISS- Frameless Imaging in a Framebased Stereotactic System

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00207

Statistik för sidan