FIRE and LivingLabs week

Diarienummer 2009-00956
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.fireandlivinglabs09.eu