FineCell MC - Validera en ny idé som möjliggör kommersiell användning av torr nanocellulosa

Diarienummer 2018-04328
Koordinator FineCell Sweden AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

FineCell har utvecklat en innovativ teknik för tillverkning av ett torrt material i mikrostorlek- mikrocellulosapulver (MC) ut ur träfibrer, vilket kan användas som hållbara förstärkningar för att tillverka lättare och mer hållbara biokompositer. Det föreslagna projektet siktar på att verifiera teknikens skalbarhet för att tillverka MC i pilotskala, vilket gör det möjligt för oss att leverera tillräckligt med MC till potentiella kunder från biokompositindustrin, så att de kan testa och validera våra MCs potentiella fördelar för förstärkning av biokompositer.

Förväntade effekter och resultat

Genom att validera teknikens skalbarhet och mikrocellulosans potentiella fördelar för förstärkning av biokompositer kan vi definiera ett industriellt och ekonomiskt genomförbart sätt att producera nya material med högre värde än traditionellt tryckpapper från skogsresurser i Sverige, med tillräckliga volymer som kan möjliggöra olika nya och mer hållbara produkter. Genom att uppnå detta mål kan vi minska vårt beroende av oljebaserade produkter och bidra till FN:s Agenda 2030 Agenda och de globala målen för hållbar utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av två steg, där aktiviteterna är sammanlänkade: Steg 1: Uppskalning av mikrocellulosans produktion till pilotskala, genom att samarbeta med en tillverkningspartner. Vi kommer också att skapa dialoger med biokomposittillverkare och bekräfta deras intressen av att testa vår mikrocellulosa. Steg 2: Vi kommer att testa och validera mikrocellulosans potentiella fördelar för förstärkning av biokompositer hos potentiella kunder. Vi kommer också att utveckla genomförbara affärscase utifrån testresultat.

Externa länkar

FineCells webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.