FineCell - nanocrystalline cellulose

Diarienummer 2016-02160
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 995 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Nanokristallin cellulosa (NCC) är ett framväxande material med önskvärda egenskaper för många tillämpningsområden. Vi har utvecklat en unik teknologi som möjliggör tillverkningen av NCC med förkortad process, ökat utbyte (över 80 % vs 44 % idag), minskad vattenkonsumtion och därmed lägre kostnad. Målen med detta projekt är att verifiera att vår teknologi behövs av industrierna och att den uppfyller deras krav, samt att utveckla en genomförbar affärsmodell med en tydlig strategi för kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

I slutet av detta projekt förväntar vi oss att ha utvecklat ett företag som kan förse den svenska pappers- och massaindustrin med en ny och innovativ typ av nanocellulosa som kan konkurrera med liknande material på den globala marknaden. Med den minskade efterfrågan på tryckpapper kan vår teknologi hjälpa den svenska pappers- och massaindustrin att röra sig mot nya marknader.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppnå målen i detta projekt kommer vi att identifiera lämpliga partners och marknadsområden, och att undersöka hur vår teknologi uppfyller deras krav tillsammans med dem. Vi kommer även att arbeta med att ta fram en genomförbar affärsmodell som kan säkra vår framtida tillväxt tillsammans med extern support.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.