Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FineCell - nanocrystalline cellulose

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 994 419 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppnått målen i detta projekt. Våra potentiella kunder som kommer från våra identifierade marknader - kosmetika, 3D bioskrivning och kompositer, har visat konkreta behov för våra produkter. Testerna som utförts av kunderna har verifierat våra produkters nytta i kosmetika och 3D bioskrivning. I kompositbranschen upplevs vårt närvarande testresultat lovande av våra potentiella kunder, och de önskar fortsätta med tester i pilotskala. Dessutom har vi också utvecklat en detaljerad affärsplan med en genomförbar affärsmodell och tydliga strategier för kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av detta projekt har vi verifierat marknadsbehov för våra produkter inom kosmetika och 3D bioskrivning. I båda områden kan våra produkter ge unika fördelar som skiljer sig från vad som de befintliga och konkurrerande produkterna kan göra. Eftersom våra råvaror kom från den svenska massaindustrin, kommer detta projekts resultat att erbjuda dem en lösning att röra sig mot nya marknader förutom tryckpapper, om de skulle vilja tillämpa vår teknik för att tillverka vår nanocellulosa ut ur massan.

Upplägg och genomförande

Som ett resultat av detta projekt har vi identifierat 3 marknadsområden där vi kan skapa genomförbara och lönsamma affärer. Totalt har vi identifierat ca 30 prospekt och konverterat ca 15 av dem till våra potentiella kunder, vilka har verifierat eller kommer att verifiera våra produkters fördelar genom testprojekt. Vi har också hittat 4 potentiella tillverkningspartner som kan hjälpa oss att skala upp vår produktion under nästa steg. Dessutom har vi utvecklat en detaljerad affärsplan som möjliggör oss att söka investeringar och att växa hållbart de närmaste 5 åren.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02160

Statistik för sidan