FinCup

Diarienummer 2015-05365
Koordinator FinCup AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

- Vi har fortsatt utveckla tjänstens funktioner genom möten med slutanvändare.
- Vi har även bearbetat och samtalat med ett antal systemutvecklarteam i Sverige och hittat ett kapabelt team som kan bygga första betaversionen av tjänsten till ett rimligt pris.
- Vi följer härtill upp med en infrastrukturleverantör som kan host:a FinCup-tjänsten och de prisuppgifter som erbjuds för denna tjänst.
- Nästa steg blir fortsatta samtal för utveckling av FinCup tillsammans med dess slutanvändare.

Resultat och förväntade effekter

- Uppfyllda mål inkluderar ovan, dvs att ha hittat ett kapabelt systemutvecklingsteam som är erfaret nog för att bygga tjänstens försa betaversion, till ett rimligt pris.
- Knyta kontakt med fler potentiella slutanvändare för att undersöka om FunCup löser ett verkligt problem för dessa användare samt om FinCup är en tjänst som dessa användare kommer att använda och betala för.
- Få tydligare prisbild kring en infrastrukturleverantör som kan tjäna FinCup så att den säkert och snabbt kan användas av användare.

Upplägg och genomförande

- Budgetering för utvecklingskostnader och jämförelse av olika offerter har varit ytterst relevant för att optimera för en relevant budget och att innehållet i arbetet som exempelvis ska genomföras av ett utvecklingsteam ligger i linje med det problem vi anser ska lösas för användare av FinCup.
- Vi har även analyserat de olika krav som kunder ställt kring säkerhet och responstider för att tjänsten ska överträffa kundkrav vad gäller värdeskapande användning av en tjänst som hjälper användarna i sitt dagliga arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.