Finansieringsmodeller för förebyggande arbete

Diarienummer 2017-05167
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institute of Sweden, Göteborg
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Få igång processer med olika aktörer Skapa en kontraktsmodell där flera aktörer kan arbeta med samfinansiering Skapa en organiseringsmodell för samfinansiering

Förväntade effekter och resultat

Få fram en prototyp på finansieringsmodell som kan testas 2019 på två olika områden: Markvärme och förebyggande arbetet barn och unga i Borås Stad. Långsiktiga effekter Minskade samhällskostnader till följd av t.ex. färre fallskador och fler som klarar skolan. Ökade möjligheter till förebyggande arbetet i offentlig verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Initiala samtal och workshops med relevanta aktörer. Kartläggning av tidigare studier och nutida exempel. Studiebesök i Vejle och Malmö. Utveckla modellerna och ta fram prototyp.

Externa länkar

Projektet kommer att presenteras under "befintliga projekt" på Innovationsplattformens hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.