Finansiering för patentskydd

Diarienummer 2016-05297
Koordinator MOLECULAR FINGERPRINT SWEDEN AB - MOLECULAR FINGERPRINT SWEDEN AB - UPPSALA
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat