Finansiering av FP7 ansökan, steg 2

Diarienummer 2013-00045
Koordinator Alligator Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat