Finansiering av företag: Studier om tidig finansiering och dess effekt på företagsutveckling

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEARCH - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 438 112 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att (i) kartlägga svenska nystartade företags finansieringssituation och vilka faktorer som påverkar finansieringsportföljen, samt (ii) undersöka om och i så fall hur en viss typ av finansiering påverkar dessa företags utveckling i framtiden. För den period som VINNOVA varit med och finansierat projektet, dvs juni 2012 till december 2013, har fokus legat på innovativa startupföretag och speciellt på bidragsfinansiering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet skulle resultera i akademiska papper, praktikernära rapporter samt presentationer. Ett akademiskt papper har skrivits samt skickats till en topp-rankad journal. Ytterligare ett papper är under utveckling. Tre rapporter har sammanställts under perioden - ytterligare en är under utveckling. Resultaten har presenterats på forskarkonferenser, VINNOVA samt vid seminarium i Almedalen. Resultaten från rapporten om bidrags påverkan på innovativa företags utveckling har fått genomslag i debatten. Sammantaget kan sägas att utfall och aktiviteter väl har följt plan.

Upplägg och genomförande

Data från ansökningar till VINNOVAs VINN NU-bidrag, bokslutsdata från Bolagsverket samt information från en unik enkätstudie har insamlats under denna 18-månaders period. I tillägg pågår insamling av information om vilket kapital som finns tillgängligt för unga svenska företag i form av bidrag, lånefinansiering, informellt riskkapital samt formellt riskkapital. Baserat på analyser av dessa empiriska data samt litteraturöversikter har rapporter och forskningsartiklar sammanställts och presenterats. Vissa resultat presenteras i början av 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.