Finalisation of a market status LFER150 a new generation of high resolution brain PET scanner

Diarienummer 2017-03255
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Klinisk Neurotevenskap
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Baserat på resultat och erfarenhet av ett tidigare SBI projekt ämnar vi i det slutliga projektet validera och applicera en ny marknadsanpassad högupplösande primat PET kamera i samarbete med CROmed som är en partner av Mediso Medical Imaging Center. Utvecklingsprojektet innefattar (i) slutlig applikation och testning av en marknadsanpassad kamera (“LFER 150”), (ii) en jämförelse med den nuvarande HRRT Siemens kameran och (iii) publicera resultaten.

Förväntade effekter och resultat

I detta forskningssamarbete kommer de olika parterna tillsammans att realisera de fördelar som den optimerade versionen av den nyligen installerade MultiScan LFER150 PET/CT systemet innefattar. De erhållna resultaten kommer att skjuta gränser och applikationsresultaten framåt och möjliggöra att detta system kommer placeras i topp av marknaden i minst under de 3 kommande åren.

Planerat upplägg och genomförande

Följande delprojekt är planerade: -Introduktion av PET spårämnen med högre radioaktivitet genom att applicera 4 djur samtidigt i PET/CT kameran -Validering av farmakokinetiska bestämningar och upplösning över "full field of view" med flera djur samtidigt -Användandet av kameran i dynamiska PET mätningar i primathjärnan med CT baserad attenueringsrekonstruktion -Optimisering av rekonstruktionsparametrar för små hjärnreginoner med låg neuroreceptordensitet som är mycket viktigt vid forskning av Parkinson och andra degenerativa sjukdomar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.