FILM&SCIENCE - Nobelmuseets internationella vetenskapsfilmfestival

Diarienummer 2013-02763
Koordinator Nobelmuseet AB
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Film&Science hemsida är en undersida till Nobelmuseets hemsida.