FIBRE-XM: New Enzymatic modification of cellulose

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 1 080 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01354

Statistik för sidan