FFI - Överföring av medel till Energimyndigheten

Diarienummer 2009-03012
Koordinator Statens energimyndighet
Bidrag från Vinnova 219 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2012
Status Avslutat