FFI - Överföring av medel till Energimyndigheten

Diarienummer
Koordinator Statens energimyndighet
Bidrag från Vinnova 219 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03012

Statistik för sidan