FenceFIX - A Modular Fence Post, Ground Fixation and Performance Plastic Composite Fencing System

Diarienummer
Koordinator Prototal Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 63 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat