Feldiagnos algoritmer för flerfasiga maskindrivsystem

Diarienummer 2016-02088
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2017 - april 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-03-16