FCHEV Förstudie

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6104 CTP
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2000 - april 2002
Status Avslutat

Senast uppdaterad 27 november 2018

Diarienummer 2001-04290

Statistik för sidan