FCCF-APU Bränsleceller för kompletterande elproduktion i elbilar

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 3 974 949 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en demonstrationsmodell för en kompletterande elproduktion (APU), att användas i elektriska bilar baserat på HT-PEM bränsleceller. För att nå ett specificerat vikt och volymmål fokuserades på framtagning och produktion av metalliska bipolära plattor för att ersätta bipolära plattor av grafit. Chalmers utvecklade nya testmetoder för korrosion, samt analyserade relevanta nedbrytningsprocesser i materialet, för optimal utveckling av en ytskiktsbehandling. Impact Coatings utvecklade en skyddande ytbehandling som också befrämjar konduktiviteten.

Resultat och förväntade effekter

De nya testmetoderna som utvecklats på Chalmers kommer att underlätta utprovning av nya ytskiktsbeläggningar och därmed produktutveckling i framtiden. Projektet har nått kostnadsbesparingar för beläggningen på 50%, vilket gör att en ekonomin i produktionen förbättrats högst väsentligt.

Upplägg och genomförande

För det svenska deltagandet i projektet har Impact Coatings utvecklat nya beläggningar för bipolära plattor. Chalmers har utvecklat testmetoder för korrosionsbeständighet av plattorna, och jämfört detta med obelagt material. Proverna har analyserats efter exponeringar i relevanta miljöer, med SEM och XRD, samt elektrokemiska metoder. Projektupplägget och samarbetet har fungerat tillfredsställande och båda parter har vunnit nya kunskaper om material och metoder. Sammantaget har projektet varit mycket lyckosamt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04107

Statistik för sidan