Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fastelaboratoriet - Steg 1

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2007 - december 2008
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet är att undersöka hur hårdvara och service bör utvecklas för att bli en del i ett totalt erbjudande eller funktionell produkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

På lång sikt bedömer vi att konceptet funktionell produkt kommer att vara ett av de viktigaste bidragen till hållbar utveckling genom att levererantören av tjänsten (den funktinella produkten) kommer att äga hårdvaran under dess livstid och därigenom utveckla hårdvaran under dess livslängd och återanvända hårdvaran.

Upplägg och genomförande

Forskningen är starkt behovsmotiverad och genomförs i samarbete mellen Ltu och nio partnerföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2022

Diarienummer 2007-00722

Statistik för sidan