FashionTech

Diarienummer
Koordinator PATRIKSSON COMMUNICATION AB
Bidrag från Vinnova 370 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Från analog till digital