Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fasaden i staden Snabb, snygg, smart

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Skellefteå
Bidrag från Vinnova 7 433 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål och utmaning för ”Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart” var att ta fram ett fasadkoncept i furu anpassat för byggnader upp till åtta våningar i stadsmiljö vad gäller krav på brandsäkerhet, estetisk utformning, livslängd och rationellt underhåll. Arkitekter, byggare och byggherrar efterfrågar träfasader till större hus, ett färdigt system med garantier. Syftet var att möta marknadens önskemål och därför utvecklades konceptet ett tilltalande funktionellt fasadsystem för stadsmiljö med arkitektoniskt utrymme och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram ett nytt, hållbart sätt att projektera, tillverka och montera träfasader. Resultatet är ett fasadsystem i trä som kan tillverkas industriellt. Det unika med konceptet är en definierad kravbild, säkerställd teknisk funktion som möter samhällets, tillverkarens och byggares behov och önskemål under produktion, montage och bruksskedet. Efterfrågan på hållbara fasader ökar och ett konkurrenskraftigt fasadsystem i trä breddar produktportföljen för den svenska trämekaniska industrin och skapar nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Upplägg och genomförande

Fasadsystemet har utformats i nära samverkan med projektparterna. Därigenom har frågor kring tillverkningsprocess, montage, kostnader och underhåll kontinuerligt vägts in i processen. Systemet kommer att bli ett konkurrenskraftigt fasadsystem i trä som breddar produktportföljen för den svenska trämekaniska industrin och skapar en kedjereaktion av nya affärsmöjligheter och konstellationer, samtidigt som avsättning och förädlingsgrad på den svenska skogsråvaran stärks i en för landet positiv riktning. Det leder till att kunskapen om träkonstruktioner ökar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 december 2021

Diarienummer 2017-02710

Statistik för sidan