Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fasaden i staden Snabb, snygg, smart

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Skellefteå
Bidrag från Vinnova 7 433 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Syfte med projektet är att öka marknaden för träfasader och användandet av svensk träråvara genom att utveckla ett modernt koncept för fasadsystem i trä som möter de krav som ställs på en fasad i stadsmiljö. Mål och utmaning för konsortiet är att inom tre år ta fram ett fasadkoncept i furu anpassat för byggnader över 2 våningar i stadsmiljö vad gäller krav på brandsäkerhet, estetisk utformning, livslängd och rationellt underhåll.

Förväntade effekter och resultat

En konkurrenskraftig fasadlösning i en för träbranschen ny nisch; fasadlösningar för byggnader högre än två våningar som specifikt möter de krav som ställs på en fasad i stadsmiljö. Fasadlösningen ska kunna konkurrera med dagens icke biobaserade fasadlösningar vilket bidrar till övergången till en mer biobaserad ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Aktörerna inom projektet kommer att ta fram ett koncept för fasadsystem utifrån marknadsförutsättningar och beställarkrav. Arbetet är fördelat i åtta arbetspaket, AP, som delvis kommer att löpa parallellt. AP 1. Planering och sammankomster, AP 2. Kundkrav och marknadsstudie, AP 3. Arkitektonisk utformning, AP 4. Tekniska konstruktionslösningar, AP 5. Materialegenskaper för trä och ytbehandling, AP 6. Livslängd och Underhåll, AP 7. Verifiering av fasadsystemets funktioner, AP 8. Resultat fasadkoncept

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 augusti 2021

Diarienummer 2017-02710

Statistik för sidan