Eyepak

Diarienummer 2010-01682
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - november 2010
Status Avslutat