ExtraVap

Diarienummer 2010-02104
Koordinator MEAB METALLEXTRAKTION AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat