Experts for hire

Diarienummer 2011-04264
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att finna och förfina de strukturer och arbetsmetoder som krävs för att stärka Lunds universitets samlade omvandling av akademisk expertis till lokal och regional hållbar tillväxt. Projektet har inbegripit bildandet av ett företag som ska fungera som ett effektivt verktyg för kunskapsöverföring med en marknads- och leveransstruktur som motsvarar kundernas efterfrågan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har i mer konkreta termer resulterat i en marknadsanpassad portfölj av kunskapsintensiva tjänster i form av fyra erbjudanden: 1) produkt-, process- eller affärsutvecklingsuppdrag, 2) utredningar, 3) workshops, samt 4) föreläsningar. Det stora flertalet uppdrag har kommit och förväntas komma via besök av företag och förvaltningar men det pågår också ett antal projekt där vi försöker ta koncept utvecklade av forskningsgrupper till marknaden.

Upplägg och genomförande

Affärer kommer tillstånd på lite olika sätt. Vanligast är att kunden tar direktkontakt med LUEX som sedan identifierar en eller flera för uppdraget lämpliga forskare som sedan tillsammans med kund specificerar och genomför uppdraget. En annan variant är att privata konsultbolag vänder sig till LUEX för att få hjälp med att identifiera underkonsulter. En tredje variant är att forskare med uppdrag vänder sig till LUEX med önskemål om genomföra uppdraget via LUEX och därmed få hjälp av oss. En fjärde variant är att en forskargrupp vill ha hjälp med att marknadsföra sina kunskapstjänster.

Externa länkar

luex.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.