Exoskelettben för äldre personer

Diarienummer 2012-03255
Koordinator Högskolan i Gävle - Akademin för teknik och miljö
Bidrag från Vinnova 5 547 451 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Slutanvändargrupp bestående av 118 medlemmar skapades, engagerades via etiskt godkännande för att identifiera AALs nyckelkrav på rörlighet, konstruktionspreferenser (allmänna & särskilda), marknadspotential och slutanvändartestning 2. Ny harmoniserade styrteknik har skapats och patenterats 3. Ett prototyp exoskelett visade sig ge 30% stöd till användare, testas av verkliga slutanvändare för att visa att fysisk hjälp kan ges för AALs nyckelkrav gällande rörlighet 4. Kommersialisering i 3 sektorer (neuro & ortopedisk, rehabilitering och konsumentmarknader) föreslås

Resultat och förväntade effekter

EXO-LEGS har skapat kritisk teknisk och ingenjörs expertis och ny IP inom design och utveckling av fysiska biträdande robotar som omfattas av ISO 13482 säkerhetsstandard så att kommersialisering av nya konsumentmarknader i Europa kan underlättas. UGAVS s avknoppning (PhaseX) planerar att fullfölja detta och hjälpmedel för enskilda leder planeras att lanseras under 2017. övriga partners (HOAG och CBSL) kommer att utöka sina befintliga medicinska produkter för neuro, ortopediska och rehabiliteringsmarknader. Kommersialisering planeras ske inom 2-3 år från slutet av projektet

Upplägg och genomförande

Ny modulär design strategi och många moduler har utvecklats. Fokus på integration för att genomföra de viktigaste basala rörelserna. Avancerade funktioner för standard- & deluxe modeller har tagits fram för att tillåta uppgradering av designs via modultänkande. Den nya kontrollmetoden tillåter användaren att stödjas på ett symbiotiskt sätt genom att automatiskt tillhandahålla den extra kraft som behövs för att utföra de önskade rörelserna. Dessa två frågor om behov av anpassningsförmåga & användbarhet är viktiga för enkel & snabb anpassning av exo-designs till privatpersoner

Externa länkar

EXO-LEGS project web site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.