Eventbaserad utveckling

Diarienummer 2012-00528
Koordinator NORDIC SURFERS AB
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att arbeta fram en generaliserbar metod för hur ett evenemang kan användas i ett instrumentellt syfte för att driva en lokal och regional utvecklingsprocess. Genom förstudiearbetet har Nordic Surfers bekräftat tjänstens ekonomiska potential, fått ökad kunskap om strategisk evenemangsplanering och tagit fram underlag inför ett kommande FoU-projekt. Företaget har genom projektet stärkt sin konkurrenskraft inom områden som evenemangsproduktion och destinationsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från förstudien visar att det finns ett reellt behov för en utvecklad metod för eventbaserad utveckling. Genom förstudiearbetet har företaget etablerat kontakter med nya potentiella kunder (kommuner och regioner), en internationell samarbetspartner och forskare inom områden som destinationsutveckling och innovationsprocesser. Förstudiearbetet har resulterat i en ansökan för ett FoU-projekt. Detta projekt kommer att handla om vidareutvecklandet av en tillämpbar metod för eventbaserad utveckling.

Upplägg och genomförande

Förstudiearbetet har omfattat dokumentation och utvärdering av de aktiviteter och processer som företaget har genomfört i samband med evenemanget Coastal Culture, kartläggning över relevant forskning samt en marknadsanalys. Data från de olika delområdena har analyserats för att bekräfta eller avfärda potentialen för tjänsteinnovationen. En prototypmodell för eventbaserad utveckling har tagits fram genom kreativa processer.

Externa länkar

Nordic Surfers casebeskrivning av Eventbaserad utveckling. Evenemanget Coastal Culture

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.