Evaluation of the effect of IBsolvMIR® on tissue damage, engraftment and graft-versus host disease

Diarienummer
Koordinator TIKOMED AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03929

Statistik för sidan