EuroVIR

Diarienummer 2015-00552
Koordinator Annexin Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 22 365 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Annexin Pharmaceuticals vill etablera ett samarbete med Enyo Pharma SA och söka finansiering från Eurostars.

Resultat och förväntade effekter

Som planerat träffade vi Enyo Pharmas ledning och diskuterade ett Eurostarssamarbete. Parterna ska fortsätta dialogen för att i ett senare läge eventuellt samarbeta.

Upplägg och genomförande

Som planerat träffade vi Enyo Pharmas ledning och diskuterade ett Eurostarssamarbete. Parterna ska fortsätta dialogen för att i ett senare läge eventuellt samarbeta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.