Eurostarsprojekt,MOSAIC,9507,Obducat Technologies

Diarienummer 2015-00593
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 2 828 710 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Målet med MOSAICS-projektet är att utveckla färgbaserade solcellspaneler (DSSC) med stor yta samt 7 % effektivitet, med en stabil långtidsprestanda avsedd för tillämpningar vid byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Obducat Technologies roll i projektet är att utveckla nanoimprintteknik för att kunna tillverka anti-reflektiva nanostrukturer på stora ytor motsvarande DSSC-paneler, med en process kompatibel med DSSC-tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är en DSSC-panel med stor yta, tillverkad genom att integrera DSSC-tillverkningsprocess, plasmaskärmtillverkningsprocess och nanoimprintteknologi. DSSC har fördelar såsom överlägsen prestanda under svaga ljusförhållande, transparens, anpassningsbarhet samt enkel integration i byggnader. Förväntningen är att DSSC-moduler integrerade i byggnader kan förse med mer än hälften av byggnadernas behov av elektricitet. En pålitlig och högkvalitativ stor DSSC-panel kommer att föra in DCCS-teknologin på marknaden för byggnadsintegrerade solceller.

Planerat upplägg och genomförande

Sju arbetspaket (WP) är planerade i projektet, täckande FoU aktiviteter, ledning och exploatering. Arbetspaketen har lagts upp med syfte att nå FoU målen för stora DSSC paneler: Produktion av DSSC-panel med stor yta, tillverkning av anti-reflektiva nanostrukturer, utveckling av stabilitetssäkrade elektrolyter, utveckling av nya färgämnen och teknik för användande av flera färgämnen samtidigt, utveckling av fotoanodmaterial och pastor, samt fälttest av stora DSSC-paneler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.