Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9507, MOSAIC, Obducat Technologies AB

Diarienummer
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 2 712 572 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Nanoimprint användes för att överföra AR nanostrukturer till DSSC paneler för ett förbättra konversionseffektiviteten. AR nanostrukturerna blev framgångsrikt överförda till 100mm×100mm DSSC paneler och en effektivitet på ~7% uppnåddes. Det konstaterades tyvärr att det inte gick att göra mönstringen direkt på 918mm×580mm DSSC paneler på grund av höjdskillnader som resulterade i sprickor under imprint processen. En alternativ lösning som innebar att mönstringen gjordes på en Polymerfilm som sedan laminerades på panelerna med lägre tryck togs framgångsrikt fram.

Resultat och förväntade effekter

AR strukturer blev överförda på en 2860mm×540mm polymer film genom att mönstra 445mm×445mm områden 5 ggr. Som stämpel användes en Nickelstamp som blev tillverkad genom att svetsa 4 mindre stampar med en 250µm bred svetslinje. Då stampen lätt kan skadas vid nanoimprint, togs det fram en hållare som höll stampen på plats under imprint som resulterade i ett omönstrat utrymme om 177mm mellan varje mönstrat område. Nanomönstrad film har skickats till paneltillverkaren för att verifiera effektiviteten.Det har bevisats att nano AR höjer effektiviteten på solceller.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett internationellt projekt med företag från Korea. Vid projektets början var vår projektledare av Koreansk härkomst och kommunikationen hanterades enkelt inom gruppen. Tyvärr blev det nödvändigt att utse en ny projektledare halvvägs vilket haft en negativ effekt på kommunikationen vilket försenat projektet mer än nödvändigt. I kommande projekt är det lämpligt att etablera Engelska som tvingande språk redan vid projektstarten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00593

Statistik för sidan