Eurostarsprojekt XamFlow 9126 ImaComp

Diarienummer 2014-05061
Koordinator IMACOMP CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 1 092 217 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Målet med XamFlow har varit att ta fram ett system som hanterar hela arbetsflödet vid 3-D scanning-undersökningar i allmänhet med initialt fokus på micro-CT undersökningar. Det färdiga systemet klarar av att hantera stora studier med många bilder och komplicerade arbetsflöden som innehåller både interaktiva och automatiska arbetsuppgifter. Systemet klarar även av att hantera mycket stora bilder på ett effektivt sätt. Nya analys- och visualiseringsmetoder har även utvecklas och integreras.

Resultat och förväntade effekter

XamFlow systemet förenklar och ökar signifikant effektiviteten vid genomförandet av micro-CT undersökningar. Systemet håller reda på alla parametrar både för själva mätningen och för bildanalysen, och förvaltar alla genererade resultat som kan analyseras och presenteras i systemet. Detta adderar ett stort värde till alla som genomför både stora och små studier. Under 2017 kommer en kommersiell produkt färdigställas som kommer att börja säljas både till nya och existerande micro-CT system.

Upplägg och genomförande

XamFlow systemet har utvecklats gemensamt av 6 team i Sverige och Schweiz, varav 4 företag och 2 univeritet. Tre av teamen har jobbat med själva kärnan (Lucid, ImaComp, INS) och de tre övriga med special moduler: CT-skanning (Scanco), strukturanalys (KTH), webbapplikation (Capenta). Denna uppdelningar fungerat mycket bra. Vi har inkrementellt byggt upp systemet genom flera iterationer med regelbundna möten mellan teamen. Flera releaser av systemet har producerats under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.