Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Eurostarsprojekt, REDCATH , 9255, Bactiguard AB

Diarienummer
Koordinator Bactiguard AB
Bidrag från Vinnova 4 128 850 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet var att utveckla en ny generation centrala venkatetrar (ändrades tidigt i projektet till hemodialysskateter, HDC) som förhindrar/fördröjer utvecklingen av kateterrelaterade infektioner och förhindrar uppkomst av blottklott. Syftet och målet har uppfyllts och det finns nu en färdig validerad prototyp av en HDC med en yta bestående av heparin i kombination med en biokompatibel ädelmetallbeläggning som utgör ett försvar mot infektioner och trombosbildning. Prototypen är redo för en CE-märknings process.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ny kombinationsbeläggning med anti-trombogena och anti-infektiva egenskaper har utvecklats och testats framgångsrikt på en hemodialysskateter (HDC). Den nya HDCn kommer att CE-märkas antingen av Bactiguard eller av en potentiell licenspartner. Det finns även en ambition att hitta licenspartners i andra applikationer inom vaskulär åtkomst, t ex kärltransplantat. Marknaden för medicintekniska produkter som förbygger vårdrelaterade problem såsom infektioner och tromboser växer kraftigt och det finns stor potential för den nya generationen av HDC som har utvecklas.

Upplägg och genomförande

Bactiguard AB och Biointeractions Ltd har genom projektet kunnat kombinera sina state-of-the-art teknologier inom infektionskontroll och blodkompabilitet. De anti-trombogena och anti-infektiva egenskaperna har bevisats med goda resultat i relevanta in vitro-test och en HDC med kombinationsbeläggningen har också passerat relevant prestanda och biokompatibilitetstestning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00571

Statistik för sidan