Eurostarsprojekt, REDCATH , 9255, Bactiguard AB

Diarienummer 2015-00571
Koordinator Bactiguard AB
Bidrag från Vinnova 4 128 850 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Projektet avser att utveckla en helt ny generation centrala venkatetrar (CVK) som förhindrar / försenar uppkomsten av både kateter-relaterade infektioner (KRI) samt uppkomst av blod-klott, de två vanligaste allvarliga komplikationerna vid användning av CVK. Det övergripande målet är att utveckla en kateter som bidrar till ökad infektionskontroll och minskad risk för resistensutveckling. Varje förhindrad infektion kan dessutom bidra till att frigöra resurser inom sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

För första gången kommer en kombinationsprodukt att utvecklas som har en långtidsverkande anti / icke-trombogen ytbeläggning tillsammans med en antiinfektiös biokompatibel ädelmetallyta. Projektet kommer att utveckla en multifunktionell produkt till en stor marknad som är under tillväxt. Förväntade effekter är ökad infektionskontroll, minskad risk för resistensutveckling samt frigjorda resurser inom sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Bactiguard AB och Biointeractions Ltd har state-of-the-art teknologi när det gäller infektionskontroll för medicinteknisk utrustning respektive blodkompatibla ytbehandlingar. Det planerade upplägget är att kombinera de olika teknologierna för att uppnå en antiinfektiös och blodkompatibel yta på i första hand CVK. Ambitionen är även att den utvecklade kombinationsteknologin skall kunna appliceras på annan medicinteknisk utrustning där infektionskontroll och blodkompatibilitet är viktiga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.