Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostarsprojekt, MTP in situ sequencer, 9877, Stockholms universitet

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 188 478 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

SU engages in development, testing - and if applicable adaptation of in situ sequencing assays to microfluidic tissue processor prototypes that will enable automated in situ sequencing. Performance comparisons and protocol adaptations have been performed for sequencing by ligation steps and rolling circle amplification. Respective comparisons and adaptations are currently ongoing for remaining protocol steps to generate in situ sequencing substrates, i.e reverse transcription, cDNA anchoring, RNA removal, padlock probe hybridisation & ligation.

Resultat och förväntade effekter

Spatially resolved highly-multiplexed profiling of biomarkers is expected to improve our understanding of highly heterogenous tissues such as brain as well as shedding light on the biology of complex diseases including cancer. Full automation of in situ sequencing is expected to make this spatial profiling technology more available to researchers and clinicians who might use in situ sequencing as a diagnostic tool in the future, similar to how simple histological and immunochemical stains are used today.

Upplägg och genomförande

We have prioritised the adaptation of those steps, which are most relevant to be automated, i.e. the steps that benefit from automation the most. Performing the sequencing chemistry of in situ substrates is the most time consuming part of the current implementation of this technology since it involves sequential partially manual staining, imaging and stain-removal cycles, which are performed in different instruments. Our second priority is to automate library preparation, which we are currently focusing on. A research assistant has been exclusively assigned to the project.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06373

Statistik för sidan