Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostarsprojekt, LAMMIC, E!8972, BioLamina AB

Diarienummer
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 3 079 701 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ämnade möjliggöra storskalig produktion av stamceller att användas vid terapeutisk nyttjande för att i slutändan förbättra hälso- och sjukvård för alla. Huvudmålen var att utveckla: 1. En metod för att skala upp LN-521-producktionen 2. En hydrogel mikrobärare klädd med LN-521 för stamcellstillväxt 3. Ett protokoll för att expandera stamceller på LN-521 mikrobärare i bioreaktor

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektparterna ämnade utveckla 1) storskalig LN-521 produktion, 2) GMP LN521, 3) hydrogel beads med LN-521. Både GMP LN-521 och hydrogel beads täckta med LN-521 skulle kommersialiseras. Vi har lyckats 1) skala upp produktionen av LN521, 2) utveckla GMP celler som tillverkar LN521, 3) funktionsvalidera GMP LN521, 4) planerat en pilot run hos en GMP kontraktstillverkare, 5) utveckla ett hydrogelmaterial som möjliggör kovalent bindning av LN-521 med låg koncentration och bibehållen stamcellsexpansion.

Upplägg och genomförande

Vårt projekt är indelat i 4 arbetspaket: 1. Skala upp LN-521 produktion Metod: En suspensions-baserad cell linje som heter CAP har använts Analys: CAP cellerna tillverkar ett funktionellt protein i stor skala 2. Utveckla en mikrobärare täckt med LN-521 Metod: Screena olika hydrogeler, tillverka och kultivera i bioreaktorer Analys: Material hittat, problem tillverkning. Ev annan produkt på gång. 3. Optimering av bioreaktor kultivering av stamceller Metod: Sätta kriterier för liten skala men olika bioreaktorer Analys: Ett fungerande protokoll finns 4. Pre-produktion Ej påbörjat

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2014-04086

Statistik för sidan